Uusi asetus ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. - Asetus auttaa ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentämään alueellista eriarvoisuutta, toteaa peruspalveluministeri Paula Risikko.

- Neuvoloiden toimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa on ohjattu tähän asti suosituksin. Suositusten sitovuuden vahvistaminen asetuksella oli välttämätöntä. Meille oli kertynyt runsaasti tutkimustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden ja muun hyvinvoinnin vaarantumisesta ja syrjäytymisriskin kasvamisesta. Toisaalta on tietoa kuntien välisistä eroista ehkäisevien palvelujen järjestämisessä, Risikko perusteli asetusta.

Äitiys- ja lastenneuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat avainasemassa lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja syrjäytymisen torjumisessa. Niiden kautta päästään kohdentamaan tukea mahdollisimman varhain. Tutkimukset osoittavat, että tukea kannattaa painottaa varhaislapsuuteen ja koko perheeseen.

Asetuksessa säädetyissä laajoissa terveystarkastuksissa neuvoloissa otetaan lapsen hyvinvoinnin lisäksi tarkasteluun koko perheen hyvinvointi. Perheen kanssa yhdessä kartoitetaan hyvinvointia suojaavat ja uhkaavat tekijät ja sovitaan tarvittavan tuen järjestämisestä.

Asetukseen sisältyvässä peruskoulun lopussa tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta. Näin päästään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja myöhemmin työelämästä. Syrjäytymistä ehkäistään myös sillä, että asetus velvoittaa terveydenhoitajia ja lääkäreitä ottamaan yhteyttä terveystarkastuksista poisjääviin ja selvittämään heidän tuen tarpeensa. Asetus velvoittaa myös kohdentaman työtä erityistä tukea tarvitseviin ja tekemään tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä.

- Kunnat huolehtivat lasten ja nuorten hyvinvoinnista nykyisessä kuntien tiukassa taloudellisessa tilanteessakin, sanoi sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio Suomen Kuntaliitosta.

- Jokainen kunta järjestää palveluja, joilla tuetaan vanhempia huolehtimaan lastensa hyvinvoinnista. Tukea tarvitsevat erityisesti perheet, joissa vanhemmilla on mielenterveysongelmia, ongelmia alkoholin käytössä tai he eivät jaksa muista syistä huolehtia lapsistaan. Myös maahanmuuttajaperheet ovat usein erityisen tuen tarpeessa. Tuen antaminen perheille mahdollisimman varhain ehkäisee ja vähentää korjaavien palveluiden tarvetta ja on näin myös taloudellisesti järkevää, Merikallio tähdensi.

Säädös:
- Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.