Uudet matkapuhelinten kytkykauppasäännökset tulivat voimaan - Kuluttajan asemassa sekä edistysaskelia että takapakkia

Huhtikuun 2. päivästä alkaen liittymän ja laitteen kytkykauppaa voi käyttää myös turvapuhelimien kaupassa. Yritysten on myös tarjottava kahden vuoden sopimusten rinnalla vuoden sopimuksia. Viestintämarkkinalain muutoksista huolimatta yksi asia pysyy ennallaan: määräaikaisesta sopimuksesta ei välttämättä pääse eroon ilman ylimääräisiä kustannuksia, muistuttaa Kuluttajavirasto.

3G-puhelimien ja liittymien kytkykauppa on ollut sallittua huhtikuusta 2006 määräaikaisella säännöksellä. Nyt kytkykauppa vakinaistetaan.

Uutta on se, että jatkossa kytkysopimuksilla voidaan myydä myös sellaisia pöytäpuhelimia ja turvapuhelimia, joiden käyttötarkoitus poikkeaa tavallisesta matkapuhelimesta.

Kuluttajan kannalta uusi säännös tuo mukanaan joitain parannuksia. Jatkossa asiakkaan ei välttämättä tarvitse sitoutua kahden vuoden sopimukseen, vaan hän voi valita 12 kuukauden sopimuksen. Lakia valmisteltaessa on pidetty tärkeänä, että yritykset eivät tarkoitushakuisesti hinnoittelisi vuoden sopimuksia pidempiä sopimuksia epäedullisemmiksi ja näin ohjailisi asiakkaiden valintoja. Säännös ei kuitenkaan suoraan kiellä tätä.

Edistysaskel on myös se, että operaattorin on jatkossa tarjottava kaikissa liittymissä asiakkaalle ilmaiseksi saldoilmoituspalvelua. Kuluttajilla on siis entistä paremmat mahdollisuudet seurata maksujen kertymistä. Lisäksi operaattorin on sopimuksen päätyttyä purettava sim-kortin lukitus kahden viikon kuluessa asiakkaan pyynnöstä.

Uusi säännös ei kuitenkaan poista perusongelmaa, jonka vuoksi Kuluttajavirasto on vastustanut kytkykauppaa alusta saakka. Määräaikaiset kytkysopimukset ovat kuluttajan kannalta liian jäykkiä. Tähän saakka asiakas on päässyt niistä eroon ilman ylimääräisiä kuluja ainoastaan silloin, kun hän on pääasiassa ilman omaa syytään joutunut maksuvaikeuksiin vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi. Uuden säännöksen mukaan myös kuolema ja muutto ulkomaille voivat olla tarpeeksi painavia syitä.

2. huhtikuuta 2009 jälkeen tehdyissä sopimuksissa uutta on se, että ne voi irtisanoa myös ilman erityistä syytä. Asiakkaan on kuitenkin silloin maksettava yhdellä kertaa sopimuksessa määritellyt loppukauden maksut laitteesta ja liittymästä sekä lisäksi mahdolliset irtisanomisesta aiheutuvat korvaukset. Esimerkiksi huonoon asiakaspalveluun kyllästynyt asiakas voi siis äänestää jaloillaan ja vaihtaa operaattoria kesken sopimuskauden, mutta se voi tulla hänelle kalliiksi.

Kytkypakettia hankkivan kuluttajan onkin syytä varautua siihen, että sopimuksesta ei välttämättä pääse eroon ilman ylimääräisiä kuluja. Ennen ostopäätöstä on hyvä arvioida nykyiset ja tulevat käyttötottumukset ja harkita, ovatko kaikki puhelimen ominaisuudet ja palvelut todella tarpeellisia. Valintaa ei kannata tehdä pelkästään mainoksissa esiteltyjen etujen, vaan kokonaiskustannusten perusteella.

Jos kuluttaja ei ole tyytyväinen valitsemansa operaattorin asiakaspalveluun, siitä kannattaa antaa palautetta. Apuna voi käyttää tarvittaessa Kuluttajaviraston verkkosivuilta löytyvää mallilomaketta (ohjeita ja lomakkeita täältä).

Myyjät ovat avainasemassa siinä, että asiakas saa ennen sopimuksen tekemistä kaikki olennaiset tiedot. Asiakkaan huomioiminen on myös yrityksen etu. Mitä tarkemmat ja selvemmät tiedot asiakkailla on sopimuksen sisällöstä, ehdoista ja rajoituksista, sitä vähemmän heillä on syytä ottaa yhteyttä yritykseen ja ruuhkauttaa sen asiakaspalvelu.

Säädös

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta 976/2008
- HE 109/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.