Elintarvikehuoneistojen hygieniaa koskeviin säädöksiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut elintarvikehuoneistojen hygieniaa koskevaa asetusta. Asetukseen on toimijoiden muistuttamiseksi lisätty voimassaolevia EU-lainsäädännön vaatimuksia, mutta uusia asiakokonaisuuksia asetukseen ei sisälly. Myös elintarvikelakia on muutettu. Säädökset tulivat voimaan 1. helmikuuta 2009.

Asetuksen myötä sallitaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksiin lyhytaikaisia poikkeamia. Tämä uudistus helpottaa paikallisia kuljetuksia sekä pienimuotoista elintarvikemyyntiä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tarkemmat ohjeet kussakin tilanteessa sallittavista poikkeamista.

Uuden asetuksen mukaan tuoreen luonnonkalan pyyntipäivä tai viljellyn kalan nostopäivä on selvästi kirjallisesti ilmoitettava myynnin yhteydessä. Tämä auttaa kuluttajaa ostamaan mahdollisimman tuoretta kalaa ja tukee paikallisen kalan käyttöä.

Pieniä tarjoilupaikkoja helpottaa wc-vaatimuksen poisto alle seitsemän asiakaspaikan elintarvikehuoneistoilta.

Asetus sallii kuumentamalla valmistettujen, helposti pilaantuvien leipomotuotteiden säilyttämisen myyntipaikassa huoneenlämmössä valmistuspäivänä. Nykyisissä vaatimuksissa puhutaan vain alhaisemmista lämpötiloista ja tätä on nyt selvennetty.

Vaatimusten tarkentaminen uudessa asetuksessa yhdenmukaistaa elintarvikevalvontaa ja vähentää paikallisten valvontayksiköiden eriäviä tulkintoja määräyksistä.

Asetus koskee elintarvikehuoneistoja, joissa harjoitetaan vähittäiskauppaa, esimerkiksi ruokakaupat, kioskit, torit, ruokalat, ravintolat, elintarviketukut ja elintarvikekuljetukset. Se koskee myös huoneistoja, joissa ennen myyntiä käsitellään ja varastoidaan muita kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita.

Asetus pohjautuu kahteen kumottavaan sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen, jotka on yhdistetty ja joihin on tehty teknisiä muutoksia. Elintarvikelainsäädäntö keskitettiin viime vuoden alussa maa- ja metsätalousministeriöön.

Evira on laatimassa verkkosivustoa, johon kootaan asetuksen pykäläkohtaisia perusteluja sekä asiasta esitettyjä kysymyksiä ja Eviran vastauksia niihin. Toimijat ja paikallisvalvonta voivat lähettää sähköpostilla kysymyksiä uuden asetuksen soveltamisesta osoitteeseen elintarvikehuoneistot@evira.fi.

Asiakirjoja:

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 28/2009,
- Laki elintarvikelain muuttamisesta 1137/2008,
- HE 108/2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.