Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti

Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen tilalle perustettiin uusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Samalla Kansanterveyslaitos ja Stakes lakkautettiin ja niiden henkilöstö siirtyi uuteen laitokseen.

Valtioneuvosto nimitti 27.11.2008 lääketieteen ja kirurgian tohtori, pääjohtaja Pekka Puskan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan virkaan 1.1.2009 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti laitokselle neljä ylijohtajaa 19.12.2008.

Uuden laitoksen strategiaperusta hyväksyttiin fuusion ohjausryhmässä kesäkuussa. Laitoksen toiminta rakentuu matriisimaisesti strategialinjausten varaan. Laitos jakautuu useisiin toimialoihin, joita johdetaan perinteiseen vertikaalisen hierarkian tapaan. Erityistä painoarvoa pyritään sälyttämään horisontaalisiin, kaikki toimialat lävistäviin rakenteisiin ja prosesseihin. Laitoksen yksityiskohtaisempi rakenne on selvillä lähiaikoina.
Taustaa

Peruspalveluministeri Paula Risikko asetti selvityshenkilöt selvittämään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamista elokuussa 2007. Selvitys valmistui joulukuussa 2007. Selvitysmiesten ehdotuksen mukaisesti ministeri Risikko esitti helmikuussa 2008 sosiaalipoliittiselle ministeriryhmälle Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen yhdistämistä uudeksi hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuskeskukseksi 1.1.2009 alkaen.

Uudessa laitoksessa keskitytään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja tutkimiseen, hyvinvointi- ja elinolotutkimukseen sekä tietovarantojen hyödyntämiseen. Samalla selkiytetään sektoritutkimuksen ja yliopistoissa harjoitettavan perustutkimuksen työnjakoa.

Laitoksen asiakkaita ovat kunnat, palveluiden käyttäjät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja yksiköt.

Uusi laitos sijaitsee Helsingissä ja sillä on alueyksiköt niillä paikkakunnilla, joilla Kansanterveyslaitoksella ja Stakesilla on nyt toimintaa. Alueyksiköihin on tarkoitus siirtää pääkaupunkiseudulta noin 100 henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on, että alueelliset toimintayksiköt erikoistuvat osaamiseltaan ja tehtävärakenteeltaan, ja niille annetaan valtakunnallisia tehtäviä.

Muutosprosessia johtaa ohjausryhmä, jota johtaa valtiosihteeri Ilkka Oksala. Ohjausryhmän tukena toimii organisaatiouudistusta valmisteleva johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.