Velkojen perintä EU-alueella helpottuu

Rajat ylittävien velkojen perintä EU:ssa helpottuu, kun EU-asetuksia täydentävät kansalliset lait tulevat voimaan 12. joulukuuta. Maksamismääräysmenettelyasetusta sovelletaan 12. joulukuuta 2008 lukien ja vähäisiä vaatimuksia koskevaa asetusta 1. tammikuuta 2009 lukien.

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely helpottaa kansalaisten toimintaa EU-valtioiden rajat ylittävissä riidattomissa velkomistilanteissa. Esimerkiksi suomalainen myyjä voi periä kaikensuuruisia erääntyneitä maksuja toisesta EU-valtiosta vakiolomakkeella.

Uuden menettelyn rinnalla jäsenvaltion oma perintäjärjestelmä on edelleen käytettävissä. Velkoja voi valita, hakeeko hän eurooppalaista maksamismääräystä vai käyttääkö mieluummin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista menettelyä.

Kun tietoja vaihdetaan tuomioistuinten ja asianosaisten kesken, käytetään menettelyssä pääasiassa vakiolomakkeita. Näin asioiden hallinnointi helpottuu. Myös vaatimuksen perusteena olevat todisteet ilmoitetaan lomakkeella, johon on listattu laaja luettelo yleensä esitettävistä todistetyypeistä. Vastine maksamismääräykseen voidaan tehdä myös vakiolomakkeella, mutta tuomioistuinten on huomioitava muussakin kirjallisessa asussa esitetty selkeä vastine.

Asetusta eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta ei sovelleta esimerkiksi perheoikeudellisissa tai konkurssiin rinnastettavissa tilanteissa.

Vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä sovelletaan rajat ylittäviin riita-asioihin, joissa vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa. Menettelyllä on pyritty nopeuteen ja edullisuuteen. Vaatimuksen voi tehdä vakiolomakkeella. Lomake täytetään sen tuomioistuimen kielellä, jonne se lähetetään. Tuomioistuimen on annettava määräajassa päätös. Päätös on pantavissa suoraan täytäntöön toisessa jäsenmaassa.

Uudistuksen tultua voimaan suomalainen kantaja voi esimerkiksi velkoessaan korkeintaan 2 000 euron saatavaa toisessa EU-valtiossa käyttää joko asetuksen mukaista eurooppalaista menettelyä tai kyseisen jäsenvaltion omaa velkomistapaa. Kantajan ei tarvitse tuntea erilaisia kansallisia järjestelmiä, jos hän käyttää eurooppalaista menettelyä. Asetus ei koske perheoikeuteen kuuluvia riita-asioita, kuten elatusapuja ja perintöasioita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.