Rikoksen tuottaman hyödyn menettämistä koskevat tuomiot jatkossa suoraan täytäntöön EU-maiden välillä

Rikoksen tuottaman hyödyn eli käytännössä rahan tai muun omaisuuden menettämistä koskeva tuomio voidaan jatkossa panna suoraan täytäntöön Suomen ja muiden EU-maiden välillä. Asiaa koskevat uudet säännökset tulevat voimaan 24. marraskuuta 2008.

Uudistuksella pannaan Suomessa täytäntöön EU:n ns. konfiskaatiopuitepäätös, jolla vastavuoroisen tunnustamisen periaate laajennetaan koskemaan myös tuomittuja menettämisseuraamuksia.

Toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa rikoksen johdosta määrätty menettämisseuraamus pannaan Suomessa täytäntöön sellaisenaan ja vastaavalla tavalla kuin kotimainen tuomio. Vastaavasti Suomen tuomioistuimen määräämä menettämisseuraamus voidaan lähettää täytäntöönpantavaksi toiseen jäsenvaltioon.

Menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta huolehtii Suomessa Oikeusrekisterikeskus. Sen päätökseen saa hakea muutosta Tampereen käräjäoikeudelta. Menettely on näin sama kuin ns. sakkopuitepäätöksen täytäntöönpanossa, jota koskeva laki tuli voimaan keväällä 2007.

Vieraassa valtiossa tehdyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpano Suomessa ja meillä tehdyn päätöksen lähettäminen täytäntöönpantavaksi vieraaseen valtioon on ollut mahdollista tähänkin asti. Puitepäätöksellä kuitenkin tehostetaan menettelyä mm. rajoittamalla perusteita, joilla EU-maat voivat kieltäytyä panemasta täytäntöön toisessa maassa tehtyjä päätöksiä menettämisseuraamuksista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.