Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Suomen huumausainelainsäädäntö saatettiin vastaamaan EY-säädöksiä

Uudella lainsäädännöllä tehostetaan huumausainevalvontaa lisäämällä viranomaisten yhteistyötä. Muilta osin lakimuutokset eivät muuta kansallisen huumepolitiikan linjauksia. Muutoksilla pyritään osaltaan estämään laitonta huumekauppaa ja vähentämään huumeiden käyttöä.

Huumausainelainsäädännön kokonaisuudistus koostuu uudesta huumausainelaista sekä siihen liittyvistä tarpeellisista muutoksista rikoslakiin, yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin ja työterveyshuoltolakiin. Huumausainelakiin sisällytetään nykyistä täsmällisemmät lupamenettelyä ja valvontaa koskevat säännökset. Ne siirretään lakiin pääosin nykyisestä huumausaineasetuksesta. Lupaviranomaisena toimii edelleen Lääkelaitos.

Huumausainelainsäädännössä määritellään huumausaineiksi luettavat aineet ja kielletään niiden valmistus, kauppa ja käyttö kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Luvallisia huumausaineiden valmistus- ja käyttötarkoituksia varten on säädetty lupa- ja valvontamenettely.

Edellisen kerran hallituksen esitys huumausainelainsäädännön muuttamisesta annettiin toukokuussa 2006, mutta esitys raukesi maaliskuussa 2007, koska eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä vaalikauden loppuun mennessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.