Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Uudella lailla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä pantiin täytäntöön EU:n kolmas rahanpesudirektiivi. Lain soveltamisala laajeni ja uutena velvoitteena on tuntea asiakkaansa toimintaa laajemminkin.

Laki tuli voimaan 1. elokuuta 2008 ja se korvasi voimassa olleen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain.

Uuden rahanpesulain soveltamisala on aikaisempaa lakia laajempi. Lain piiriin tuli uusina ilmoitusvelvollisina muun muassa liike- ja ammattitoimintana tavaroita myyvät ja välittävät siltä osin kuin maksu vastaanotetaan käteisenä vähintään 15 000 euron suorituksena.

Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta kehittämällä rahoitusalalla toimivien ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yritysten toimintaa siten, että niitä ei voitaisi käyttää rahanpesun tai terrorismin rahoituksen välineenä. Tästä syystä lakiin on säädetty entistä yksityiskohtaisempia säännöksiä asiakkaiden tunnistamisesta.

Uutena velvoitteena on tuntea asiakkaansa toimintaa laajemminkin. Tähän tuntemiseen perustuen asiakassuhdetta tulee seurata, jotta ilmoitusvelvollinen voi havaita poikkeukselliset ja epäilyttävät liiketoimet. Kun rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on tavanomaista suurempi, asiakkaan tuntemista koskevat toimet on tehtävä erityisen huolellisesti. Tällainen riski liittyy muun muassa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin, etätunnistettuihin asiakkaisiin ja toisen valtion poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin.

Maksuliikkeille ja valuutanvaihtotoimintaa harjoittaville sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoaville asetetaan direktiivin vaatimusten mukaisesti rekisteröitymisvelvollisuus ennen toiminnan aloittamista.

- Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008,
- HE 25/2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.