Verohallinto uudistuu

Verohallitus ja yhdeksän verovirastoa yhdistetään Verohallinto-nimiseksi viranomaiseksi. Valtiovarainministeriön alaisen Verohallinnon virka-alueena on koko maa.

Asiaa koskevat lait tulivat voimaan 1. toukokuuta 2008.

Verohallinnon yksiköiden lukumäärästä, nimistä, toimialueista ja pääasiallisista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Verohallinnon sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta määrätään tarkemmin Verohallinnon tai sen yksikön työjärjestyksessä. Verohallinnon organisaatiouudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa verotuksen keskus- ja aluehallinnon toimintaa ja ohjattavuutta sekä parantaa verohallinnon palvelukykyä ja luoda edellytyksiä verohallinnolle asetettujen tuloksellisuustavoitteiden saavuttamiselle. Uudistuksella ei ole vaikutuksia verohallinnon henkilöstön virkamies- tai työoikeudelliseen asemaan eikä kansalaisten tai yritysten asemaan vero- tai maksuvelvollisina.

Veronsaajien oikeudenvalvonta säädetään Verohallinnon tehtäväksi. Kunnalla, seurakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella säilyy kuitenkin itsenäinen muutoksenhakuoikeus. Uudelleenorganisointi parantaa valvontatoiminnan palvelukykyä ja tuloksellisuutta sekä selkeyttää toiminnan järjestelyä myös hallinnollisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.