Uusi rehulaki kattaa koko rehuketjun

Kokonaan uusi 1.3.2008 voimaan tullut rehulaki kattaa rehuketjun kokonaisuudessaan. Lain tavoitteena on edistää eläinten terveyttä ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatua. Lailla halutaan varmistaa rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys sekä rehuista annettavien tietojen asianmukaisuus.

Laki uudistaa, yhdenmukaistaa ja selventää rehuja koskevaa lainsäädäntöä. Siinä otetaan huomioon Euroopan yhteisön uusi rehulainsäädäntö, kansalliset kehittämistavoitteet ja käytännössä esiin tulleet muutostarpeet.

Lain soveltamisalaan kuuluvat kaikki rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet sekä rehujen käyttö. Rehuja koskevien yleisten vaatimusten lisäksi siinä säädetään rehualan toimijoille ja rehunäytteitä tutkiville laboratorioille asetettavista vaatimuksista. Laissa säädetään myös viranomaisten toiminnasta, valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja rangaistuksista.

Rehulain päävastuullisena valvontaviranomaisena toimii Evira. Evira vastaa rehulain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta sekä laatii muun muassa monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman ja hyväksyy viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksyttävät laboratoriot. Evira myös julkaisee luetteloa rehualan toimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista.

Rehualan toimijan tulee ilmoittaa toiminnastaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan rekisteröintiä ja tarvittaessa hyväksyntää varten.Tarkempia säännöksiä muun muassa rehualan toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta (rekisteröityminen), tietojen kirjaamisesta ja jäljitettävyydestä sekä valvonnan järjestämisestä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla.

Asiakirjat: Rehulaki 86/2008 ja HE 27/2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.