Vuodenvaihteen muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Uudistuksia ja muutoksia: Ulosottokaari, velan lopullinen vanheneminen, oikeusavun tulorajat ja oikeusapumaksu nousevat, oikeusaputoimistoja yhdistetään, korvausta kärsimyksestä törkeissä väkivaltarikoksissa, valtiolliset rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä helpotetaan sekä rikoksesta epäillyn luovuttaminen Pohjoismaiden välillä helpottuu.

Velan lopullista vanhentumista koskeva säännös voimaan vuodenvaihteessa

Vuonna 2004 ulosottolakiin säädetty ulosoton määräaikaisuus tulee voimaan maaliskuun 2008 alusta. Suuri joukko velallisia vapautuu silloin ns. lama-ajan veloistaan. Velan lopullista vanhentumista koskeva säännös tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Sen mukaan saatava vanhentuu lopullisesti, kun ulosoton enimmäisaika on kulunut umpeen.

Ulosottopiirejä on ensi vuoden alusta 22

Uusi ulosottoa koskeva laki, ulosottokaari, tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Sen mukaan ulosottolaitos muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisista paikallisista ulosottovirastoista. Ulosottovirastojen lukumäärä vähenee alle puoleen nykyisestä 51:stä.

Elinkustannusten rahamääriä korotetaan

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömien elinkustannusten rahamääriä nostetaan kansaneläkeindeksin korotusta vastaavasti vuoden 2008 alusta lukien. Oikeusministeriön asetus (1076/2007) korotetuista rahamääristä löytyy Finlex-säädöstietopankista osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071076

Oikeusavun tulorajat ja oikeusapumaksu nousevat 2008 alusta

Oikeusapua saa ilmaiseksi vuoden 2008 alusta lähtien, jos hakijan käyttövara on enintään 700 euroa kuukaudessa. Jos hakijalla on enemmän käyttövaroja, hän maksaa omavastuuna tietyn prosenttiosuuden oikeusavustajansa palkkiosta. Oikeusapumaksu nousee vuoden 2008 alusta lähtien nykyisestä 35 eurosta 70 euroon.

Oikeusaputoimistoja yhdistyy

Kuusamon ja Kemijärven oikeusaputoimistot yhdistyvät Kuusamon oikeusaputoimistoksi siten, että Kemijärvelle jää sivutoimisto. Lapuan ja Alavuden oikeusaputoimistot yhdistyvät Lapuan oikeusaputoimistoksi, ja Alavudelle jää sivutoimisto. Rauman ja Uudenkaupungin oikeusaputoimistot yhdistyvät Rauman oikeusaputoimistoksi. Sivutoimisto jää Uuteenkaupunkiin. Oulunseudun ja Raahen oikeusaputoimistot yhdistyvät Oulunseudun oikeusaputoimistoksi, ja sivutoimisto jää Raaheen. Yhdistymisistä huolimatta oikeusapupalvelut jatkuvat kaikissa toimipaikoissa entiseen tapaan.

Lisäksi Lapuan oikeusaputoimiston Alajärven sivutoimisto muuttuu sivuvastaanotoksi. Lapuan oikeusaputoimiston Alahärmän sivuvastaanotto, Oulunseudun oikeusaputoimiston Limingan sivuvastaanotto ja Lahden oikeusaputoimiston Mäntsälän sivuvastaanotto lakkautetaan.

Korvausta kärsimyksestä törkeissä väkivaltarikoksissa

Vuoden 2008 alusta lähtien tulee mahdolliseksi maksaa valtion varoista korvausta kärsimyksestä myös törkeiden väkivaltarikosten uhreille. Tähän saakka kärsimyskorvausta on voitu maksaa seksuaalirikosten ja vapauteen kohdistuneiden rikosten uhreille.

Ahvenanmaalle asetus valtion henkilöstön kielitaitovaatimuksista

Ahvenanmaalla valtion palveluksessa olevan henkilöstön kielitaitovaatimukset muuttuvat vuoden alusta. Valtion virkamieheltä vaaditaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito, jos viran yleisenä kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto.

Valtiolliset rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä helpotetaan

Osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin sekä rahoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskeviin lakeihin lisätään säännökset rajat ylittävästä sulautumisesta ja jakautumisesta.

Rikoksesta epäillyn luovuttaminen Pohjoismaiden välillä helpottuu

Rikoksesta epäillyn ja tuomitun luovuttaminen Pohjoismaiden välillä yksinkertaistuu ja nopeutuu vuoden 2008 alusta. Jatkossa Suomen kansalaiset luovutetaan samoin edellytyksin kuin muidenkin maiden kansalaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.