Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Kuntasektorin oma yt-laki tuli voimaan

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja eräät siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.9.2007. Kuntasektorin omaa yt-lakia sovelletaan kuntien lisäksi myös kuntayhtymissä. Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koskeva sääntely nostettiin näin lain tasolle, kun aiemmin asiasta on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken yhteistoimintaa koskevalla yleissopimuksella.

Eduskunta sisällytti hallitukseen lakiesitykseen liittyvään vastaukseensa lausuman, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä kunta-alan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton kanssa tarkoin seuraa yhteistoiminnan kehittymistä käytännössä.

Pääosin tavallisen yt-lain kaltainen

Uusi kuntasektoria koskeva yt-laki huomioi kuntasektorin erityispiirteet, mutta menettely yhteistoiminta-asioissa ei merkittävästi eroa yhteistoimintamenettelystä yksityisellä sektorilla tai valtiolla. Laki myös sisältää mahdollisuuden sopia työ- ja virkaehtosopimuksella toisin tietyistä lain kohdista, jotta yhteistoimintaa voidaan edelleen kehittää paikallisiin tarpeisiin sopivaksi.

Yhteistoiminnassa käsitellään lain mukaan muun muassa asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä.

Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat myös palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos niillä on olennaisia henkilöstövaikutuksia. Kuten myös asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa on käsiteltävä myös henkilöstöön ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät periaatteet ja suunnitelmat.

Myös kunnan talousarvioehdotus tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä, jos se aiheuttaa työvoiman käytön vähentämistä. Kunnan tulee vuosittain laatia yhteistoimintamenettelyssä suunnitelma, josta käy ilmi periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä, esimerkiksi määräaikaisen työvoiman käytöstä. Lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrästä kunnan tulee pyynnöstä antaa neljännesvuosittain selvitys henkilöstön edustajille. Kuntasektorin yt-laki on valmisteltu kolmikantaperiaatteella.

Laki: Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007,

Hallituksen esitys: HE 267/2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.