102/1994

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, välillä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

Fördrag mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska republiken, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Österrike, Republiken Finland, Konungariket Sverige om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxemburg, the Kingdom of The Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden concerning the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden to the European union

Sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu: Pariisissa 18.04.1951 tehty Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus; Roomassa 25.03.1957 tehty Euroopan talousyhteisön perustamissopimus; Roomas sa 25.03.1957 tehty Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus; Roomassa 25.03.1957 tehty yleissopimus tietyistä Euroopan yhteisöille yhteisistä toimielimistä; Brysselissä 08.04.1965 tehty sopim us Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta; Luxemburgissa 22.04.1970 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvost on ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen tiettyjen talousarviota koskevien määräysten muuttamisesta; Brysselissä 22.01.1972 tehty sopimus Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Br itannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1872, Tanskan kuningaskunnan, Irlannin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön; Brysselissä 10.07.1975 tehty sopimus Euroopan investointipankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten muuttamisesta; Brysselissä 22.07.1975 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja Euroopan yhteisöjen yhteisen neuv oston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen tiettyjen varainhoitoa koskevien määräysten muuttamisesta; Säädös edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen yleisillä, välittömillä vaal eilla, hyväksytty neuvoston päätöksellä 20.09.1976, ja neuvoston päätös, tehty 01.02.1993, 20.09.1976 tehdyn neuvoston päätöksen liitteenä olevan edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleis illä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta; Ateenassa 28.05.1979 tehty sopimus Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön sekä Eu roopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 24.05.1979, Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön; Brysselissä 13.03.1984 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimus ten muuttamisesta Grönlannin osalta; Madridissa ja Lissabonissa 12.06.1985 tehty sopimus Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergi ayhteisöön sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 11.06.1985, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön; Luxemburgissa 17.02.1986 ja Ha agissa 28.02.1986 tehty Euroopan yhtenäisasiakirja ja Maastrichtissa 07.02.1992 tehty sopimus Euroopan unionista

Perustiedot

Sopimustyyppi:
II Monenväliset sopimukset
1. Kauppa ja talous
1.1. tulli ja kauppa
Allekirjoituspäivä:

24.06.1994 (Korfu)

Ratifiointipäivä:09.12.1994 R
Voimaantulopäivä:01.01.1995
Kansainvälinen voimaantulopäivä: 01.01.1995
Sopimukset: 102/1994 103/1994
Säädösviitteet: 1540/1994 1541/1994

Sopimukseen tehdyt muutokset

 • 39/2004, 40/200425.6.2002, 23.09.2002 Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002 ja 23 päivänä syyskuuta 2002, päätöksen 76/787/EHTY,ETY,Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (2002/772/EY, Euratom)

Osapuolet

 • ALANKOMAAT
  Sitoutumispäivä: 21.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • BELGIA
  Sitoutumispäivä: 29.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • ESPANJA
  Sitoutumispäivä: 30.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • IRLANTI
  Sitoutumispäivä: 15.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • ISO-BRITANNIA
  Sitoutumispäivä: 29.11.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • ITALIA
  Sitoutumispäivä: 21.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • ITÄVALTA
  Sitoutumispäivä: 24.11.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • KREIKKA
  Sitoutumispäivä: 29.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • LUXEMBURG
  Sitoutumispäivä: 20.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • PORTUGALI
  Sitoutumispäivä: 29.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • RANSKA
  Sitoutumispäivä: 27.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • RUOTSI
  Sitoutumispäivä: 21.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • SAKSA
  Sitoutumispäivä: 13.10.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995
 • TANSKA
  Sitoutumispäivä: 07.12.1994
  Voimaantulopäivä: 01.01.1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.