Valtiosopimukset viitetietokanta: 1991

Viitekortit numeroittain

114-36 34-1

114/1991
Sopimus kansainvälisestä energiaohjelmasta
97/1991
Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehty sopimus/RANSKA
96/1991
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehty sopimus/RANSKA
90/1991
Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskeva sopimus/VENÄJÄ
86/1991
Sopimus ERASMUS-ohjelman puitteissa tapahtuvasta yhteistyöstä koulutuksen alalla/EEC
81/1991
Eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta
80/1991
Eurooppalainen yleissopimus korkeakoulututkintojen akateemisesta tunnustamisesta
78/1991
Eurooppalainen yleissopimus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta
77/1991
Eurooppalainen sopimus ulkomailla opiskeleville opiskelijoille maksettavan opintotuen keskeytymättömästä maksamisesta
76/1991
Eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta
74/1991
Sopimus keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta Suomen ja Ison-Britannian tulliviranomaisten kesken/ISO-BRITANNIA
65/1991
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja
64/1991
Yleissopimus (n:o 168), joka koskee työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa, 1988.Suositus (nro 176), joka koskee työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa, 1988
63/1991
Tieteellis-teknistä ja taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus/MONGOLIA
62/1991
Yleissopimus vahingonkorvausvastuusta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä
59/1991
Yleissopimus lapsen oikeuksista
57/1991
Sopimus sijoitusten edistämisestä ja molemminpuolisesta suojelusta/VENÄJÄ
45/1991
Sopimus viisumipakon poistamisesta/NAMIBIA
42/1991
Sopimus liikennevahinkojen vastavuoroisesta korvaamisesta/UNKARI
36/1991
Sopimus Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa
Viitekortit numeroittain

114-36 34-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.