Valtiosopimukset viitetietokanta: 1980

Viitekortit numeroittain

86-14 10-1

86/1980
Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetun rajankäynnin johdosta todetut rajalinjan muutokset/NORJA
81/1980
Elokuun 12 päivänä 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirja kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (I pöytäkirja) Elokuun 12 päivänä 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (II pöytäkirja)
70/1980
Lentoliikennesopimus/MYANMAR
67/1980
Muonionjoen yli Kolarin kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus/RUOTSI
64/1980
Kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus/ESPANJA
58/1980
Patenttiyhteistyösopimus
55/1980
Lentoliikennesopimus/IRAK
49/1980
Konsulisuhteita koskeva Wienin yleissopimus. Kansalaisuuden saamista koskeva valinnainen pöytäkirja. Erimielisyyksien pakollista ratkaisemista koskeva valinnainen pöytäkirja.
47/1980
Neuvostoliiton kanssa tehty sopimus oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa/UKRAINA
47/1980
Sopimus oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-,perhe- ja rikosasioissa/VENÄJÄ
45/1980
Sopimus taloudellisesta, teollisesta ja teknillisestä yhteistyöstä/MAROKKO
43/1980
Sopimus Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa/VENÄJÄ
42/1980
Maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus
38/1980
Sopimus Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission toimistosta sekä erioikeuksista ja vapauksista/HELCOM
36/1980
Kulttuurisopimus/JAPANI
32/1980
Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus
29/1980
Sopimus EFTA-maiden ja Espanjan välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnan osalta
26/1980
Yleissopimus (n:o 149), joka koskee sairaanhoitohenkilöstön työtä sekä työ- ja elinoloja
25/1980
Yleissopimus (n:o 148), joka koskee työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta
15/1980
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva sopimus/YHDYSVALLAT
14/1980
Pöytäkirja korkeakoulututkintojen ja oppiarvojen sekä niiden todistusten, jotka oikeuttavat pyrkimään korkeakouluihin, samanarvoisuuden molemminpuolisesta tunnustamisesta/VENÄJÄ
Viitekortit numeroittain

86-14 10-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.