Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

12/2023

Annettu: Helsingissä 16.6.2022

Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehdyistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/1986) tehdyt muutokset, joilla lisätään 1 artiklaan uudet ab ja ac kohdat sekä uusi 34 bis artikla, tulevat voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2022 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 5 päivänä marraskuuta 2021.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 16.6.2022

Sopimusteksti

1 ARTIKLA

Määritelmät

ab) automaattinen ajojärjestelmä tarkoittaa ajoneuvojärjestelmää, joka käyttää sekä laitteistoja että ohjelmistoja ajoneuvon pitkäkestoiseen dynaamiseen hallintaan;

ac) dynaaminen hallinta tarkoittaa kaikkien ajoneuvon liikuttamiseen tarvittavien reaaliaikaisten operationaalisten ja taktisten toimintojen suorittamista. Näihin kuuluvat ajoneuvon sivu- ja pituussuuntaisen liikkeen hallinta, tieympäristön tarkkailu, tieliikenteen tapahtumiin reagointi sekä ohjausliikkeiden suunnittelu ja niistä ilmoittaminen muulle liikenteelle;

34 bis ARTIKLA

Automaattiajaminen

Vaatimus, että jokaisella liikkuvalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä on oltava kuljettaja, katsotaan täytetyksi, kun ajoneuvo käyttää automaattista ajojärjestelmää, joka noudattaa:

a) kansallisia teknillisiä vaatimuksia ja sovellettavia kansainvälisiä oikeudellisia välineitä, jotka koskevat pyörillä varustettuja ajoneuvoja, varusteita ja pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin asennettavia ja/tai niissä käytettäviä osia; ja

b) toimintaa säätelevää kansallista lainsäädäntöä.

Tätä artiklaa sovelletaan vain sellaisella sopimuspuolen alueella, jossa sovelletaan asiaan kuuluvia kansallisia teknillisiä vaatimuksia ja toimintaa sääteleviä säädöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.