Valtiosopimukset: 2022

Valtiosopimukset numeroittain

33-14 13-1

33/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
Sopimus tms.
32/2022
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Thaimaan kuningaskunnassa
31/2022
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Romaniassa
30/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista
29/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
Sopimus tms.
28/2022
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion nimen muutoksesta
27/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
26/2022
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun OSPAR-komission merisuojelualueita koskevien päätösten voimaantulosta
25/2022
Ilmoitus
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen muutosten voimaantulosta
24/2022
Asetus
Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Indonesian kanssa tehdystä puitesopimuksesta
Sopimus tms.
23/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344
22/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
21/2022
Laki
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä tehdystä sopimuksesta
20/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
19/2022
Laki
Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta
18/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
Sopimus tms.
17/2022
Laki
Laki turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
16/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
15/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta
Sopimus tms.
14/2022
Laki
Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

33-14 13-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.