62/2021

Annettu: Helsingissä 14.9.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön perustamista koskevaan sopimukseen tehtyjen muutosten voimaantulosta

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön perustamisesta koskevan sopimuksen (SopS 8/1959) XIII, IV, XVII ja XXI artikloihin on sopimuksen XXXIX artiklan mukaisessa menettelyssä hyväksytty liitteen mukaiset muutokset. Muutosten hyväksymisestä on ilmoitettu sopimuksen tallettajana toimivalle Ranskan tasavallan hallitukselle 13 päivänä huhtikuuta 1964. Sopimuksen muutokset ovat tulleet voimaan 18 päivänä tammikuuta 1968.

Helsingissä 14.9.2021

Liite A

Suomennos

Artikla XIII

Komitea muodostuu järjestön kunkin jäsenvaltion edustajasta.

Nämä edustajat nimittää kunkin maan hallitus.

Edustajien tulee olla mittaamisvälineiden alalla toimivan viraston toimessa olevia virkamiehiä tai henkilöitä, jotka toimivat virallisissa tehtävissä lakisääteisen mittaustoiminnan alalla.

He lakkaavat olemasta komitean jäseniä heti kun he eivät enää täytä yllämainittuja ehtoja, minkä jälkeen asianomaisten hallitusten tehtävänä on nimetä heidän seuraajansa.

He asettavat komitean käytettäväksi kokemuksensa, neuvonsa ja työskentelynsä, velvoittamatta kuitenkaan hallitustaan tai hallintoaan. Komitean jäsenillä on oikeus osallistua konferenssin kokouksiin ja toimia niissä neuvonantajina.

He voivat olla yksi hallitustensa edustajista tässä konferenssissa.

Puheenjohtaja voi kutsua komitean kokouksiin neuvonantajaksi kenet tahansa henkilön, jonka läsnäoloa tämä pitää hyödyllisenä.

Artikla IV

Konferenssin tarkoituksena on:-----------------------------------------------------

2. perustaa johtoelimet, joiden tehtävänä on suorittaa järjestölle kuuluvat työt;

--------------------------------------------------

Artikla XVII

[Toinen kappale]

Päätökset ovat päteviä vain, mikäli läsnäolevien ja edustettujen lukumäärä on vähintään kolme neljäsosaa komitean jäseniksi nimettyjen henkilöiden lukumäärästä ja mikäli niiden puolesta on annettu vähintään neljä viidesosaa annetuista äänistä.

[Viides kappale]

Tällä tavalla tehdyt päätökset ovat päteviä vain, mikäli kaikkia komitean jäseniä on pyydetty lausumaan mielipiteensä ja mikäli päätökset on hyväksytty yksimielisesti kaikilla annetuilla äänillä, kuitenkin ehdolla, että annettujen äänien lukumäärä on vähintään kaksi kolmasosaa komiteaan nimettyjen jäsenten lukumäärästä.

Artikla XXI

[Viimeinen kappale]

[Koko kappale poistetaan.]

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.