3/2021

Annettu: Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2021

Ministeriön ilmoitus rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa

Liikenne- ja viestintäministeriö kumoaa Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2020 annetun ministeriön ilmoituksen (SopS 92/2020) monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivien 20 päivänä marraskuuta 2020 tekemän uuden ilmoituksen (nr 255/2020) mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät ei ole hyväksynyt 24 päivänä kesäkuuta kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantuloa maakunnassa (BESLUT LTB 55/2020–LTB 57/2020) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.