Valtiosopimukset: 2021

Valtiosopimukset numeroittain

56-37 36-17 16-1

56/2021
Laki
Laki rikoslain muuttamisesta
55/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
Sopimus tms.
54/2021
Laki
Laki rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
53/2021
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävään pöytäkirjaan liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä
52/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
Sopimus tms.
51/2021
Laki
Laki ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
50/2021
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä
49/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta
Sopimus tms.
48/2021
Laki
Laki kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta 
47/2021
Asetus
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
46/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
45/2021
Laki
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
44/2021
Ilmoitus
Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna sen toisella lisäpöytäkirjalla, annetuista selityksistä
Sopimus tms.
43/2021
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä happamoitumista, rehevöitymistä ja alailmakehän otsonia koskevan pöytäkirjan VII liitteen muutoksen voimaantulosta
42/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimuksiin RID 6/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
41/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 1/2021 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
40/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M333 ja M334 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
39/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M330 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
38/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
37/2021
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Unkarissa
Valtiosopimukset numeroittain

56-37 36-17 16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.