102/2020

Annettu: Helsingissä 19.11.2020

Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (16/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta Tromssassa 18 päivänä kesäkuuta 2009 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 4 päivänä marraskuuta 2014 ja tasavallan presidentti 13 päivänä tammikuuta 2015. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 5 päivänä helmikuuta 2015.

2 §

Suomi on yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavat selitykset:

1) yleissopimusta sovellettaessa yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomaisen määritelmä kattaa luonnolliset ja oikeushenkilöt niiden hoitaessa sellaisia laissa säädettyjä tehtäviä, joissa ne käyttävät julkista valtaa;

2) yleissopimuksen 8 artiklan määräyksiä muutoksenhakumenettelystä ei sovelleta tasavallan presidentin asiakirjapyynnön johdosta tekemään päätökseen.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Laki viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (16/2015) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 19.11.2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.