25/2020

Annettu: Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen (SopS 23/1997) muuttamisesta Tukholmassa 25 päivänä huhtikuuta 2018 ja 17 päivänä toukokuuta 2018 tehty sopimus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä marraskuuta 2018 ja tasavallan presidentti 8 päivänä helmikuuta 2019. Hyväksymisestä on ilmoitettu Suomen ulkoministeriölle 8 päivänä helmikuuta 2019.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2020.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt asetuksen voimaantulon maakunnassa.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2020

SOPIMUS

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset (jäljempänä sopimuspuolet), jotka ovat sopineet Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen 3 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (jäljempänä sopimus) muuttamisesta

- noottienvaihdolla 13 päivänä maaliskuuta 2000 Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen mukaisesti,

- noottienvaihdolla 3 päivänä marraskuuta 2006 Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä joulukuuta 2000, 4 päivänä kesäkuuta 2003 ja 1 päivänä marraskuuta 2006 tekemien päätösten mukaisesti,

- 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn sopimuksen mukaisesti, sekä

- 31 päivänä lokakuuta 2012 tehdyn sopimuksen mukaisesti,

- 2 päivänä marraskuuta 2015 tehdyn sopimuksen mukaisesti

- Pohjoismaiden ministerineuvoston 26 päivänä maaliskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti

- ja pitävät tarkoituksenmukaisena muuttaa ja jatkaa sopimuksen voimassaoloa; ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen 10 artiklan toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Sopimus on voimassa kunnes toisin sovitaan.

2 artikla

Tämä muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoministeriölle hyväksyneensä muutossopimuksen.

Tämä muutossopimus on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Färsaarten ja Grönlannin sekä Ahvenanmaan osalta muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Suomen ulkoministeriölle on ilmoitettu, että muutossopimus tulee sovellettavaksi Färsaarten ja Grönlannin sekä Ahvenanmaan osalta.

Suomen ulkoministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja muutossopimuksen voimaatuloajankohdasta.

3 artikla

Tämän muutossopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän muutossopimuksen allekirjoittavat Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin opetusministerit. Sopimus on laadittu yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä. Kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Tanskan hallituksen puolesta, Tukholmassa 25 päivänä huhtikuuta 2018:

Suomen hallituksen puolesta, Tukholmassa 25 päivänä huhtikuuta 2018:

Islannin hallituksen puolesta, Tukholmassa 25 päivänä huhtikuuta 2018:

Norjan hallituksen puolesta, Tukholmassa 25 päivänä huhtikuuta 2018:

Ruotsin hallituksen puolesta, Tukholmassa 17 päivänä toukokuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.