47/2019

Annettu: Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2019

Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa

Valtionvarainministeriö ilmoittaa veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta annetun lain (231/2019) 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti, että monenvälinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi on tullut voimaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa1 päivänä lokakuuta 2018.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on tallettanut 29 päivänä kesäkuuta 2018 sitoutumiskirjan varaumineen ja ilmoituksineen yleissopimuksen tallettajana toimivalle Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääsihteerille. Pääsihteeri pitää julkisesti saatavilla tietoja yleissopimuksen soveltamisalan verosopimuksista, osapuolten tekemistä varaumista ja osapuolten antamista ilmoituksista. Tiedot ovat saatavilla englannin kielellä tallettajan ulkoisilta sivuilta:

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf

Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä 17 päivänä heinäkuuta 1969 tehty sopimus tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi (SopS 1–2/1970) sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä toukokuuta 1973 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 30–31/1974), 16 päivänä marraskuuta 1979 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 25–26/1981), 1 päivänä lokakuuta 1985 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 7–8/1987), 26 päivänä syyskuuta 1991 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 1–2/1992 ja 75/1992) ja 31 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 62–63/1997) on yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu soveltamisalan verosopimus.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.