66/2018

Annettu: Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista annetun lain (585/2018) 2 §:n sekä merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (586/2018) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyllä päätöksellä MEPC.271(69) ja 7 päivänä heinäkuuta 2017 tehdyllä päätöksellä MEPC.286(71) tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 niin kuin niistä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutokset 15 päivänä toukokuuta 2018 ja tasavallan presidentti 13 päivänä heinäkuuta 2018.

2 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat muutokset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista (585/2018) ja laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (586/2018) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.