36/2018

Annettu: Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Moskovassa 4 päivänä heinäkuuta 2017 tehty sopimus on voimassa 12 päivästä huhtikuuta 2018 lukien niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 2 päivänä maaliskuuta 2018. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä maaliskuuta 2018.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2018

Sopimusteksti

Sopimus

Suomen tasavallan hallituksen ja

Venäjän federaation hallituksen välillä

Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä

Suomen tasavallan hallitukselle

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä osapuolet,

jotka haluavat lujittaa ja edelleen kehittää maidensa välistä vuorovaikutusta kulttuurin, elinkeinoelämän ja koulutuksen alalla,

jotka ottavat huomioon hyvän naapuruuden ja luottamuksen perinteet maidensa välisissä suhteissa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Venäläinen osapuoli myy suomalaiselle osapuolelle tämän sopimuksen erottamattomana osana olevan Liitteen nro 1 mukaiset tilat, kokonaispinta-alaltaan 4 515,3 m2 alueellista merkitystä omaavassa kulttuuriperintökohteessa ("Talo, jossa vuosina 1890–1918 asui taloustieteilijä N. F. Danielsson", vuodelta 1847, arkkitehti G. A. Bosse), joka sijaitsee osoitteessa Bolšaja Konjušennaja ulitsa 4-6-8 A, Pietari (jatkossa Tilat). Kaupan kokonaishinta on 508 100 000 ruplaa. Suomalainen osapuoli ostaa Tilat ja maksaa kauppahinnan kertasuorituksena venäläiselle osapuolelle.

Tilojen sijaintikaavio on esitetty Liitteessä nro 2, joka on erottamaton osa tätä sopimusta.

2 artikla

Osapuolten valtuutetut elimet tämän sopimuksen toteuttamiseksi ovat:

Venäjän puolelta – Federaation valtion omaisuuden hallintovirasto (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом);

Suomen puolelta – Valtion erityistehtäväyhtiö Governia Oy.

3 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamiseksi osapuolten valtuutetut elimet tekevät Tilojen kauppakirjan 20 (kahdenkymmenen) päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tämän sopimuksen 1 artiklassa mainittuun Tilojen hintaan Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti siten, että suomalainen osapuoli allekirjoittaa ensin sopimukset sopimuksen erottamattomana osana olevassa liitteessä nro 3 osoitettujen tonttien vuokraamisesta 49 vuodeksi.

Suomalainen osapuoli kattaa kulut, jotka liittyvät suomalaisen osapuolen Tiloihin kohdistuvan omistusoikeuden valtiolliseen rekisteröintiin.

4 artikla

Tämän sopimuksen 3 artiklan toimenpiteiden toteuttamisen tuloksena suomalainen osapuoli on velvollinen Venäjän federaation kansojen kulttuuriperintökohteiden (historiallisten ja kulttuurillisten muistomerkkien) säilyttämistä, käyttöä ja suojelua koskevan lainsäädännön mukaisesti toteuttamaan Tilojen suhteen vaatimukset alueellista merkitystä omaavan kulttuuriperintökohteen ”Talon, jossa taloustieteilijä N. F. Danielsson asui vuosina 1890–1918” suojelemisesta, ylläpitämisestä, käytöstä ja saavutettavuudesta.

5 artikla

Mikäli suomalainen osapuoli myy Tilat, on venäläisellä osapuolella etuoikeus niiden hankintaan. Tilojen myyminen kolmannelle taholle on mahdollista, jos venäläinen osapuoli luopuu etuoikeudestaan ostaa Tilat kolmannelle taholle tarjotuilla ehdoilla.

6 artikla

Osapuolten väliset riidat ja erimielisyydet tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanosta ja (tai) tulkinnasta ratkaistaan osapuolten välisissä neuvotteluissa.

7 artikla

Osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu.

Sopimus tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluttua jälkimmäisen ilmoituksen vastaanottopäivästä.

Tehty Moskovassa 4 päivänä heinäkuuta 2017 kahtena kappaleena suomen ja venäjän kielellä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Mikko Hautala

Suomen suurlähettiläs

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Aleksandr Tsybulski

Venäjän federaation varatalouskehitysministeri

Venäjän federaation

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.