33/2017

Annettu:

Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (140/2017) 2 §:n nojalla:

1 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä Arvidsjaurissa 10 päivänä maaliskuuta 2015 tehty sopimus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 20 päivänä joulukuuta 2016 ja tasavallan presidentti 24 päivänä helmikuuta 2017. Hyväksymisasiakirja on talletettu Norjan ulkoasiainministeriön huostaan 28 päivänä helmikuuta 2017.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (140/2017) tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2017.

4 §

Sopimuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen (SopS 13/2003) NAMMO AS -yritystä koskeva liite 1 on asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 16 maaliskuuta 2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.