Valtiosopimukset: 2016

Valtiosopimukset numeroittain

96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

16/2016
Ilmoitus
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä tehtyä sopimusta koskevan pöytäkirjan voimaantulosta
Sopimus tms.
15/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumises-sa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
14/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
NOOTTIENVAIHTO
13/2016
Asetus
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin opetussektorin teknisen tuen hankkeen tukemisesta Nepalin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
12/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
11/2016
Asetus
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektoriohjelman tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen jatkamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
10/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
9/2016
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välisten sopimusten soveltamisesta Suomen ja Serbian suhteissa
8/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Liite II
7/2016
Ilmoitus
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta
6/2016
Asetus
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
5/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
4/2016
Laki
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
3/2016
Asetus
Ulkoasiainministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Support to East Jerusalem Hospitals" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
2/2016
Asetus
Valtioneuvoston asetus Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1/2016
Laki
Laki Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.