90/2016

Annettu: Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on vahvistanut 30 päivänä marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellään (RID-16008-CE54), että COTIF-sopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti OTIFin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevän RID-asiantuntijakomitean päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2017) COTIF-sopimuksen C liitteen määräyksiin (RID) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 22 päivänä syyskuuta 2016.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englannin-, saksan- ja ranskankielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://otif.org/en/?page_id=146. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.