89/2016

Annettu: Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 10 päivänä lokakuuta 2016 päivätyllä kirjeellään (C.N.744.2016.TREATIES-XI.B.14, Depositary Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/231, ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1 ja ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 22 päivänä syyskuuta 2016.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015_amend.html. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.