87/2016

Annettu:

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaation liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen (SopS 85/2016) täytäntöönpanosta Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä Moskovassa 22 päivänä joulukuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat voimassa asetuksena.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Sopimusteksti

S O P I M U S

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä Suomen ja Venäjän välisestä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö ja Venäjän federaation liikenneministeriö, joista jäljempänä käytetään nimitystä Osapuolet, jotka

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 28 päivänä huhtikuuta 2015 tehdyn sopimuksen (jäljempänä Valtiosopimus) 4 artiklan 1 kohdan nojalla ovat toimivaltaisia viranomaisia ja toimivat 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

pitävät lähtökohtana keskinäistä etua ja kunnioitusta,

pitävät tärkeänä edistää ja kehittää yhteistyötä matkustaja- ja tavaraliikenteen alalla Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Osapuolet hyväksyvät Valtiosopimuksen 4 artiklan 2 kohdan nojalla tekniset määräykset, jotka koskevat:

1) luovutettavia kalustoyksiköitä ja rautatieraja-asemien välillä käytettävään vetokalustoon kohdistuvia vaatimuksia;

2) teknisiä rajatarkastuksia;

3) tavaran kuormausta ja kiinnitystä;

4) erikoiskuljetuksia;

5) nopean henkilöjunan teknistä lähtötarkastusta ja rautatierajaliikenteen järjestämiseen liittyviä erityispiirteitä;

6) rahtikirjan muotoa ja täyttämistä;

7) rautatierajaliikenteen erityispiirteitä, mukaan lukien kuljetusyhtiöiden ja rautatieinfrastruktuurin haltijoiden välinen vuorovaikutus (junaliikennemääräykset).

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tekniset määräykset ovat tämän sopimuksen liitteinä ja sen erottamaton osa.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen liitteiden täytäntöön panoa sekä niihin mahdollisesti tehtävien muutosten ja lisäysten valmistelemiseksi Osapuolet perustavat työryhmän, joka kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

2. Osapuolten yhteisestä sopimuksesta tähän sopimukseen ja sen liitteisiin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, joista laaditaan erilliset pöytäkirjat.

3. Päätökset muutoksista ja lisäyksistä tämän sopimuksen liitteisiin tekee työryhmä, jota johtavat Osapuolten edustajat.

3 artikla

1. Mahdolliset erimielisyydet, jotka syntyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden tulkinnasta tai soveltamisesta, ratkaistaan Osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Artikla 4

1. Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä.

2. Sopimus on tehty toistaiseksi ja se on voimassa siihen saakka, kun on kulunut kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin toinen Osapuoli saa toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sen aikomuksesta lakkauttaa sopimuksen voimassaolo.

3. Jos Valtiosopimuksen voimassaolo päättyy, lakkaa tämän sopimuksen voimassaolo samanaikaisesti.

Tehty Moskovassa 22 päivänä joulukuuta 2016 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden molempien tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan Venäjän federaation

liikenne- ja viestintäministeriön liikenneministeriön puolesta

puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.