83/2016

Annettu:

Ulkoasiainministeriön ilmoitus valtioiden omistaman kulttuuriomaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta annetusta julistuksesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että ulkoasiainministeri Timo Soinin 14 päivänä syyskuuta 2016 allekirjoittama julistus valtioiden omistaman kulttuuriomaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta on talletettu Euroopan neuvoston kansainvälisen oikeuden komitean sihteeristön huostaan 16 päivänä syyskuuta 2016.

Liite

(käännös)

Julistus valtioiden omistaman kulttuuriomaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta

Me allekirjoittaneet, jotka

haluamme vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kulttuurin alalla,

tiedostamme, että kulttuuriomaisuuden vaihto edistää merkittävästi kansojen keskinäistä yhteisymmärrystä,

olemme päättäneet edistää valtioiden omistaman kulttuuriomaisuuden liikkuvuutta lainaamalla kulttuuriomaisuutta väliaikaisesti valtiosta toiseen asetettavaksi julkisesti näytteille,

olemme tietoisia tarpeesta vahvistaa kansainvälistä oikeudellista kehystä, jota sovelletaan toisessa valtiossa julkisesti näytteillä olevaan valtion omistamaan kulttuuriomaisuuteen valtioimmuniteettia koskevan kansainvälisen tapaoikeuden pohjalta, sellaisena kuin se on kodifioituna vuoden 2004 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksella valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta (jäljempänä "yleissopimus"),

julistamme yhdessä seuraavan:

Kansainvälisen tapaoikeuden mukaisesti, sellaisena kuin se on kodifioituna yleissopimuksella, valtion omaisuuteen, joka on osa valtion kulttuuriperintöä tai valtionarkistoa taikka osa tieteellisesti, kulttuurisesti tai historiallisesti arvokkaiden esineiden näyttelyä ja jota ei ole asetettu tai tarkoitettu asetettavaksi myyntiin, ei saa kohdistaa toisessa valtiossa pakkokeinoja, kuten takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tai ulosottoa, ja

sen vuoksi sellaisiin pakkokeinoihin voidaan ryhtyä ainoastaan, jos omaisuuden omistavan valtion toimivaltaiset kansalliset viranomaiset nimenomaisesti luopuvat selvästi yksilöidyn omaisuuden koskemattomuudesta tai jos tämä valtio on osoittanut tai varannut omaisuuden kyseisen menettelyn kohteena olevan vaateen täyttämiseen.

Tässä yhteydessä vahvistamme sitoutuneemme valtioiden omistamaa kulttuuriomaisuutta koskeviin kansainvälisen tapaoikeuden sääntöihin edellä esitetyllä tavalla sellaisten riitojen suhteen, joita voi ilmetä lainattaessa tällaista omaisuutta valtiosta toiseen asetettavaksi julkisesti näytteille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän julistuksen.

Helsinki, 14 syyskuuta 2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.