84/2015

Annettu:

Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen (SopS 67/1997) Sofiassa 27 päivänä helmikuuta 2001 tehdyt muutokset ovat voimassa 26 päivästä elokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimukseen tehdyt muutokset 13 päivänä joulukuuta 2013. Hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päivänä helmikuuta 2014.

2 §

Yleissopimukseen tehtyjen muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (103/2014) tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Sopimusteksti

MUUTOKSET VALTIOIDEN RAJAT YLITTÄVääN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KOSKEVAAN SOPIMUKSEEN

PÄÄTÖS II/14

(a) Lisätään 1 artiklan x kohdan loppuun ilmaisun "oikeushenkilöä" jälkeen:

"ja kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti näiden henkilöiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä."

(b) Lisätään 17 artiklan 2 kohdan jälkeen uusi alakohta seuraavasti:

"3. Muut kuin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut valtiot, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä, voivat liittyä tähän yleissopimukseen sopimuspuolten kokouksen hyväksynnän jälkeen. Sopimuspuolten kokous ei käsittele eikä hyväksy kyseisten valtioiden liittymispyyntöjä ennen kuin tämä kohta on tullut voimaan kaikkien niiden valtioiden ja järjestöjen osalta, jotka olivat yleissopimuksen sopimuspuolia 27 päivänä helmikuuta 2001."

ja numeroidaan muut kohdat uudestaan tätä vastaavasti.

(c) Lisätään 17 artiklan loppuun uusi kohta seuraavasti:

"7. Jokaisen valtion tai järjestön, joka ratifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen, katsotaan samalla ratifioivan ja hyväksyvän yleissopimuksen muutoksen, joka sisältyy sopimuspuolten toisessa kokouksessa tehtyyn päätökseen II/14."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.