66/2015

Annettu: 05.02.2015

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (657/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Dohassa 11 päivänä lokakuuta 2012 tehty Maailman postiliiton yleissopimus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 3 päivänä kesäkuuta 2014 ja tasavallan presidentti 8 päivänä elokuuta 2014. Hyväksymiskirja on toimitettu Maailman postiliitolle 4 päivänä toukokuuta 2015.

2 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja sisältää Suomen tekemän seuraavan varauman: yleissopimuksen 7 artiklasta huolimatta Suomi, joka ei myönnä kotimaan liikenteessään sokeainlähetyksille vapautusta postimaksuista kongressin hyväksymien 7 artiklan määritelmien mukaisesti, voi periä kansallisia maksuja toisiin valtioihin osoitetuista sokeainlähetyksistä.

3 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (657/2014) tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.