31/2015

Annettu: 06.03.2015

Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2014 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Säteilyturvakeskuksella, jonka tehtävistä on säädetty säteilyturvakeskuksesta annetussa laissa (1069/1983), ydinenergialaissa (990/1987) ja säteilylaissa (592/1991), on sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettu valtuutus.

Ydinenergialain 11 §:n mukaisen periaatepäätöksen haltijalla tai 18, 19, 20 tai 21 §:n mukaisen luvan haltijalla on periaatepäätöksen tai luvan nojalla myös sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettu valtuutus.

Muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa työ- ja elinkeinoministeriö voi valtuuttaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tekemään sopimuksen 6 artiklan tarkoittamista hankkeista sopimuksia.

3 §

Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.