30/2015

Annettu: 18.12.2014

Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (996/2013) 2 §:n nojalla:

1 §

Työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä Genevessä 25 päivänä kesäkuuta 1990 tehty yleissopimus nro 170 tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 8 päivänä lokakuuta 2013. Tasavallan presidentti on ratifioinut yleissopimuksen 13 päivänä joulukuuta 2013. Ratifiointikirja on talletettu Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 21 päivänä tammikuuta 2014.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (996/2013) tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2015.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.