22/2015

Annettu: 12.02.2015

Valtioneuvoston asetus kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1001/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisesta työstä Genevessä 16 päivänä kesäkuuta 2011 tehty Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 12 päivänä marraskuuta 2014. Tasavallan presidentti on ratifioinut yleissopimuksen 28 päivänä marraskuuta 2014. Ratifiointikirja on talletettu Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 8 päivänä tammikuuta 2015.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1001/2014) tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2016.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.