10/2015

Annettu: 03.10.2013

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta koskeva pöytäkirja on voimassa 27 päivästä syyskuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt pöytäkirjan 30 päivänä elokuuta 2013. Suomi on sitoutunut pöytäkirjaan allekirjoituksella 27 päivänä syyskuuta 2013.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä lokakuuta 2013.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta koskeva

PÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joita jäljempänä kutsutaan osapuoliksi, ovat

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaisesti, huomioiden muutokset, jotka siihen on tehty kirjeenvaihdolla 29 päivänä helmikuuta 2008 ja 7 päivänä lokakuuta 2008, 18 päivänä kesäkuuta 2009 ja 19 päivänä tammikuuta 2010 (jäljempänä 15 päivänä elokuuta 2006 tehty sopimus),

tavaroiden ja palvelujen 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyn sopimuksen mukaisen toimitusajan kuluttua umpeen 31 päivänä joulukuuta 2012,

sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tilanteen 1. tammikuuta 2013 mukaisesti 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyn sopimuksen Venäjän federaation velkasaatavien jäännös Suomen tasavallalle on 5 268 010 USA:n dollaria.

2 artikla

Venäjän osapuoli maksaa tämän pöytäkirjan 1 artiklassa mainitun velkasaatavien jäännöksen kertakaikkisena 5 268 010 USA:n dollarin suuruisena rahasuorituksena Suomen osapuolelle. Mainittu maksu suoritetaan viimeistään 45 työpäivän kuluttua tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

3 artikla

Siitä päivästä alkaen, jona Suomen osapuoli on saanut pöytäkirjan 2 artiklassa mainitun maksun, kaikki Venäjän federaation 15 päivänä elokuuta 2006 tehdystä sopimuksesta johtuvat velvoitteet katsotaan kokonaan suoritetuiksi, eikä Suomen osapuoli esitä Venäjän osapuolelle mitään 15 päivänä elokuuta 2006 tehtyä sopimusta koskevia vaatimuksia.

4 artikla

Tämän pöytäkirjan määräysten toteuttamiseksi osapuolten valtuutetut rahoituslaitokset allekirjoittavat viimeistään 30 työpäivän kuluttua tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta asianmukaisen lisäyksen Finnvera Oy:n ja Vneshekonombankin välillä 18 päivänä elokuuta 2006 tehtyyn sopimukseen, joka koskee 15 päivänä elokuuta 2006 tehdystä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämistä.

5 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan siitä päivästä alkaen, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tehty Moskovassa 27 päivänä syyskuuta 2013 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen Venäjän federaation hallituksen

puolesta puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.