9/2015

Annettu: 15.01.2015

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1041/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä 24 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn sopimuksen muuttamisesta Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013 tehty sopimus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä marraskuuta 2014. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä joulukuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Laki kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1041/2014) tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2015.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

SopimustekstiSuomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä 24 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Valko-Venäjän tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

pyrkivät edistämään maiden välisen maantieliikenteen ja niiden alueiden kautta kolmansiin maihin suuntautuvan kauttakulkuliikenteen kehitystä,

ja ovat sopineet seuraavaa:

1 ARTIKLA

Käytetään sopimuksen 4 artiklassa seuraavaa sanamuotoa:

1. Yhden sopimuspuolen ajoneuvot, jotka harjoittavat liikennettä tämän sopimuksen mukaisesti toisen sopimuspuolen alueella kyseisen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ovat vapaita kaikista kyseisellä alueella ajoneuvoilta perittävistä veroista, maksuista ja muista kuluista.

2. Tämän artiklan mukaisia vapautuksia ei sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti sovelleta tiemaksuihin, tienkäyttömaksuihin tai arvolisäveroihin, eikä tullimaksuihin tai moottoriajoneuvojen polttoaineenkulutukselle asetettuihin valmisteveroihin, paitsi ajoneuvon valmistajan asentamien tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämään polttoaineeseen mukaan lukien jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien polttoainesäiliöt.

3. Yhden sopimuspuolen ajoneuvolle välttämättömät, tavanomaiseen varaosavalikoimaan kuuluvat varaosat ovat vapaita kaikista tuontitulleista toisen sopimuspuolen alueella edellyttäen, että liikenteen harjoittaja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia tullimääräyksiä.

2 ARTIKLA

Käytetään sopimuksen 7 artiklassa seuraavaa sanamuotoa:

Lupia ei kuitenkaan vaadita:

- muuttotavaroiden kuljetuksiin;

- hautajaiskuljetuksiin;

- messu- ja näyttelytavaroiden ja -varusteiden kuljetuksiin;

- urheilutilaisuuksiin tarkoitettujen eläinten, ajoneuvojen ja muiden tavaroiden kuljetuksiin;

- teatterilavasteiden ja -tarvikkeiden sekä soitinten kuljettamiseen ja radio- ja televisio-ohjelmien tai elokuvien tekemiseen tarvittavien laitteiden ja välineiden kuljetuksiin;

- rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin;

- lääkintäkaluston ja luonnonkatastrofien yhteydessä tarvittavan ensiapumateriaalin kuljetuksiin;

- moottoriajoneuvoilla tapahtuviin tavarakuljetuksiin, kun sallittu kokonaismassa perävaunut mukaan lukien ei ylitä 3,5 tonnia.

Myös muiden kuljetuspalvelujen osalta voidaan myöntää poikkeus lupavaatimuksesta molempien sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten niin sopiessa.

3 ARTIKLA

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, kun on vastaanotettu diplomaattiteitse toimitettu viimeinen kirjallinen ilmoitus, jollaisilla molemmat sopimuspuolet vahvistavat saattaneensa loppuun sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset valtionsisäiset menettelynsä.

Tehty Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013 kahtena valkovenäjän-, suomen-, ja englanninkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos tulkinnassa syntyy eroja, englanninkielinen teksti on ensisijainen muunkielisiin versioihin nähden.

Valko-Venäjän tasavallan

hallituksen puolesta

Anatoly Sivak

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.