46/2013

Annettu: 25.04.2013

Valtioneuvoston asetus suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (952/2012) 2 §:n nojalla:

1 §

Suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa Genevessä 22 päivänä kesäkuuta 1993 tehty yleissopimus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 9 päivänä lokakuuta 2012. Tasavallan presidentti on ratifioinut yleissopimuksen 21 päivänä joulukuuta 2012. Ratifiointikirja on talletettu Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 28 päivänä helmikuuta 2013.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (952/2012) tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2014. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2014.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.