30/2013

Annettu: 28.02.2013

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) nojalla tehdyn kalustorekisteriä koskevan päätöksen voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön OTIF teknisten asiantuntijoiden komitea on 5. kokouksessaan 23 – 24 päivänä toukokuuta 2012 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) 13 artiklan 1 §:n nojalla tehnyt päätöksen OTIFin jäsenvaltioiden välisestä kalustorekisteristä (A 94-20/2.2012). Päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. OTIFin teknisten asiantuntijoiden komitean päätös kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Päätöksessä todetaan, että se ei koske Euroopan unionin jäsenvaltioita.

Päätös on nähtävänä ja saatavissa englanninkielisenä osoitteessa http://www.otif.org/ en/technology.html ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.