20/2013

Annettu: 14.02.2013

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (946/2012) 3 §:n nojalla:

1 §

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Pietarissa 12 päivänä joulukuuta 2010 tehty täytäntöönpanopöytäkirja tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt täytäntöönpanopöytäkirjan 16 päivänä lokakuuta 2012 ja tasavallan presidentti 21 päivänä joulukuuta 2012. Suomi on ilmoittanut hyväksymisestä täytäntöönpanopöytäkirjan 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti Venäjälle 30 päivänä tammikuuta 2013 ja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti takaisinoton sekakomitealle 8 päivänä helmikuuta 2013, mihin perustuen täytäntöönpanopöytäkirja tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013.

2 §

Täytäntöönpanopöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (946/2012) tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.