9/2013

Annettu: 24.01.2013

Valtioneuvoston asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen (SopS 71/1996) 25 ja 26 artiklaan Madridissa 28 päivänä marraskuuta 2003 tehty muutos tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutoksen 23 päivänä marraskuuta 2007. Hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 11 päivänä joulukuuta 2007.

2 §

Muutoksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2013.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Liite

(Suomennos)

(a) 25 artiklan 2 kappaleen jälkeen lisätään uusi kappale seuraavasti

"3. Muut kuin tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut valtiot, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä, voivat liittyä yleissopimukseen sopimuspuolten kokouksen hyväksynnän jälkeen. Kyseisten valtioiden on esitettävä liittymisasiakirjassaan tieto siitä, että sopimuspuolten kokous on antanut suostumuksen yleissopimukseen liittymiselle sekä päivämäärä, jolloin suostumus on saatu. Sopimuspuolten kokous ei ota käsittelyyn kyseisten Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten liittymispyyntöjä ennen kuin tämä kappale on tullut voimaan kaikkien niiden valtioiden ja järjestöjen osalta, jotka olivat yleissopimuksen sopimuspuolia 28 päivänä marraskuuta 2003".

ja numeroidaan muut kappaleet uudestaan tätä vastaavasti;

(b) 26 artiklan 3 kappaleeseen kohdan "23 artiklassa" jälkeen lisätään "tai 25 artiklan 3 kappaleessa".

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.