8/2013

Annettu: 24.01.2013

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta sekä hallinnollisen järjestelyn ja tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (945/2012) 2 §:n nojalla:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2012 tehty hallinnollinen järjestely tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt hallinnollisen järjestelyn 28 päivänä marraskuuta 2012 ja tasavallan presidentti 21 päivänä joulukuuta 2012. Suomi on hallinnollisen järjestelyn 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 päivänä tammikuuta 2013 ilmoittanut Pohjois-Atlantin liitolle, että järjestely tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 1994 tehty tietoturvallisuussopimus on ollut voimassa 22 päivästä syyskuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Hallinnollisen järjestelyn ja tietoturvallisuussopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (945/2012) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.