76/2012

Annettu: 04.10.2012

Valtiovarainministeriön ilmoitus

Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2012 kokoontuneet Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta 2 päivänä helmikuuta 2012 tehdyn sopimuksen osapuolten edustajat ovat antaneet seuraavan sopimuksen tulkintaa koskevan julistuksen:

"Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä "sopimus", 8 artiklan 5 kohdassa rajoitetaan kaikki EVM:n jäsenten sopimuksen mukaiset maksuvastuut siten, ettei mitään sopimuksen määräystä voida tulkita tavalla, joka johtaisi maksuvelvoitteisiin, jotka ylittäisivät kunkin EVM:n jäsenen osuuden peruspääomasta sellaisena kuin siitä on tarkemmin määrätty sopimuksen liitteessä II, ilman kunkin jäsenen edustajan edeltäkäsin antamaa suostumusta ja kansallisten menettelyjen asianmukaista huomioon ottamista.

Sopimuksen 32 artiklan 5 kohta, 34 artikla ja 35 artiklan 1 kohta eivät estä kattavien tietojen antamista kansallisille parlamenteille siten kuin kansallisissa säännöksissä edellytetään.

Edellä mainitut seikat muodostavat olennaisen perusteen sopimusvaltioiden suostumukselle tulla sopimuksen määräysten sitomiksi."

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.