121/2011

Annettu: 22.12.2011

Tasavallan presidentin asetus vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 27 päivänä tammikuuta 2006 tehty vuoden 2006 kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus on voimassa 7 päivästä joulukuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 28 päivänä toukokuuta 2008 ja tasavallan presidentti 12 päivänä kesäkuuta 2008. Hyväksymisasiakirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 17 päivänä joulukuuta 2009.

2 §

Vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (409/2008) tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2011.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.