22/2010

Annettu: 19.02.2010

Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulutukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta Grindavikissa 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehty sopimus on voimassa 10 päivästä tammikuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 11 päivänä joulukuuta 2009.    

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2010.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on osaltaan hyväksynyt asetuksen siten, että sopimus tulee sovellettavaksi Ahvenanmaan maakunnan osalta 27 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

SOPIMUS

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

ovat sopineet Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen 3 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen, jäljempänä sopimus, muuttamisesta noottienvaihdolla 13 päivänä maaliskuuta 2000 Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen mukaisesti, noottienvaihdolla 3 päivänä marraskuuta 2006 Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä joulukuuta 2000 ja 4 päivänä kesäkuuta 2003 tekemien päätösten mukaisesti sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä marraskuuta 2006 tekemän päätöksen mukaisesti; ja

pitävät tarkoituksenmukaisena jatkaa uudelleen sopimuksen voimassaoloa;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen 10 artiklan toinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun, jollei tätä ennen ole toisin sovittu."

2 artikla

Lisätään sopimuksen 10 artiklaan seuraava uusi viides kappale: "Tätä sopimusta voidaan muuttaa muutossopimuksella. Muutossopimus tulee voimaan tämän artiklan ensimmäisen, kolmannen ja neljännen kappaleen mukaisesti."

3 artikla

Tämä muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle hyväksyneensä muutossopimuksen.

Tämä muutossopimus on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Färsaarten ja Grönlannin sekä Ahvenanmaan osalta muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Suomen ulkoasianministeriölle on ilmoitettu, että muutossopimus tulee sovellettavaksi Färsaarten ja Grönlannin sekä Ahvenanmaan osalta.

Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja muutossopimuksen voimaantuloajankohdasta.

4 artikla

Tämän muutossopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän muutossopimuksen.

Tehty Grindavikissa 23 päivänä huhtikuuta 2009 yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tanskan hallituksen puolesta:

Suomen hallituksen puolesta:

Islannin hallituksen puolesta:

Norjan hallituksen puolesta:

Ruotsin hallituksen puolesta:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.