90/2009

Annettu: 12.06.2009

Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 3 säännön vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivänä toukokuuta 2008 tehdyllä päätöksellä, ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.    

2 §

Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa julkaistaan IMDG-säännöstön 1.3 luvun muutokset sekä mainitun luvun 1.3.1.1― 1.3.1.3 kappaleet sellaisina kuin ne ovat muutettuina 1 §:ssä mainitulla päätöksellä. IMDG-säännöstö on kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.