78/2009

Annettu: 04.12.2009

Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus, jotka eduskunta on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 2008 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 2008 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä heinäkuuta 2009, ovat voimassa 2 päivästä elokuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (921/2008) tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2009.

3 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.