21/2009

Annettu: 27.03.2009

Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, jotka eduskunta on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 2008 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 2008 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä maaliskuuta 2009, tulevat voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annettu laki (922/2008) tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2009.  

3 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.  

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2009.  

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.