56/2007

Annettu: 08.06.2007

Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Oslossa 27 päivänä helmikuuta 2007 tehty Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä maaliskuuta 2007 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä toukokuuta 2007, tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.  

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2007.    

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välinen SOPIMUS näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välinen valtakunnanraja kulkee maastossa siten kuin se on määritelty viimeisimmän yleisen rajankäynnin rajankäyntiasiakirjoissa, jotka Suomen ja Norjan rajankäyntivaltuuskunnat ovat allekirjoittaneet, ja jotka sopimuspuolten hallitukset ovat hyväksyneet.

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat yleisten rajankäyntien välillä huolehtimaan rajan hoidosta ja suorittamaan tarpeelliset tehtävät pitääkseen rajan merkinnän sellaisena kuin se on viimeisimmän rajankäynnin tuloksena.

Tässä tarkoitettuja tehtäviä voivat olla:

_ raja-aukon raivaus osuuksilla, missä kasvuston uusiutuminen on voimakasta,

_ vahingoittuneiden rajamerkkien korjaus,

_ rajamerkkien keltamaalauksen ja sydänkivien kaiverrusten kunnossapito,

_ tehtävät valtakunnanrajan määrittelemiseksi tapauksissa, joissa tekniset työt vaativat muutosta tai parannusta rajan merkintään tietyllä rajoitetulla valtakunnanrajan osuudella,

_ tarpeelliset tehtävät Tenon vesistön syväväylän kulun mahdollisten muutosten yhteydessä, kun muutokset johtuvat teknisistä hankkeista tai suurista luonnonmuutoksista.

Työt suoritetaan Suomen ja Norjan rajankäyntivaltuuskunnille viimeisintä yleistä rajankäyntiä varten annettujen ohjeiden sekä vastaavien teknisten ohjeiden mukaisesti.

3 artikla

Rajan hoito jaetaan sopimuspuolten kesken seuraavasti:

1. Suomi vastaa töistä sillä osuudella, jonka kunnostus on ollut Norjan vastuulla viimeisimmässä yleisessä rajankäynnissä.

2. Norja vastaa töistä sillä osuudella, jonka kunnostus on ollut Suomen vastuulla viimeisimmässä yleisessä rajankäynnissä.

3. Suomi ja Norja vastaavat yhteisesti töistä Tenon vesistöllä rajapyykiltä 342 A rajapyykille 343.

4 artikla

Ennen töiden aloittamista on toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten kirjallisesti ilmoitettava töistä toisen sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille. Toisen sopimuspuolen viranomaisten edustajilla on oikeus olla töiden suorituksessa läsnä.

5 artikla

Jos toisen sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset huomaavat, että hoitotehtävät ovat tarpeen toisen sopimuspuolen vastuulla olevalla rajaosuudella, tulee siitä ilmoittaa tämän sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille.

6 artikla

Suoritetuista hoitotöistä on laadittava muistio. Muistiosta toimitetaan kaksoiskappale toisen sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille. Tenon vesistöllä suoritettavista hoitotöistä laativat sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset muistion yhteistoimin. Muistiot liitetään seuraavan yleisen rajankäynnin asiakirjoihin.

7 artikla

Tässä sopimuksessa mainittuja asianomaisia viranomaisia ovat Suomessa nimitetty Suomen rajankäyntivaltuuskunta ja Norjassa nimitetty Norjan rajaylivaltuutettu.

8 artikla

Kustannukset, jotka aiheutuvat rajamerkkien ja raja-aukon kunnossapidosta, suorittaa kumpikin sopimuspuoli oman vastuualueensa osalta.

Kustannukset, jotka aiheutuvat rajan merkinnän parantamisesta teknisten töiden tai suurten luonnonmuutosten takia, jaetaan lähemmin sovittavalla tavalla.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu.

10 artikla

Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten pitää hyvissä ajoin tehdä valmistelut ja esitykset seuraavaa yleistä rajankäyntiä varten.

11 artikla

Sopimus on tehty Oslossa 27 päivänä helmikuuta 2007 kahtena suomen- ja norjankielisenä kappaleena, joiden molempien tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tämän vakuudeksi ovat asianomaisten valtioiden valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Suomen hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.